Joost de Vries

Achtergrond

  • Studeerde biomedische technologie aan de TU Eindhoven
  • Liep stage bij GlaxoSmithKline in Stevenage (Verenigd Koninkrijk)

Een nieuw perspectief

"Tijdens mijn studie realiseerde ik me al snel dat ik energie haal uit het oplossen van ingewikkelde problemen. Het interessantst aan mijn opleiding vond ik de diversiteit aan vraagstukken, met één overkoepelend thema: de gezondheidszorg. De ene keer werk je aan een natuurkundige puzzel, terwijl de uitdaging even later op een scheikundig vlak ligt. Je leert problemen telkens door een andere bril te beschouwen. Bij Gupta Strategists werk ik aan uitdagende projecten met telkens wisselende invalshoeken en dat spreekt mij enorm aan."

Ontwikkelen als probleemoplosser

"Strategy consulting in de gezondheidszorg is voor mij een stap verder in mijn ontwikkeling als probleemoplosser in een speelveld dat op iedereen een grote weerslag heeft. Innovaties en nieuwe inzichten volgen elkaar in rap tempo op. Daarbij wordt iedereen steeds ouder en willen we allemaal het liefst zo gezond mogelijk blijven. Hoe gaan we om met de obstakels die daarbij komen kijken en hoe houden we die wens betaalbaar? Dat zijn kwesties waar ik bij Gupta mijn hersenen over kan breken."