Gupta Strategists is een adviesbureau voor strategische vraagstukken in de gezondheidszorg. Opdrachtgevers zijn, onder andere, zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders en financiers.

Locatie

Door de aard van ons werk hebben wij geen kantoor. We werken het liefst bij de klant en op vrijdag op wisselende plekken in het land.

Medewerkers

Vind de contactgegevens van onze medewerkers bij team.

E-mail & post

Via e-mail: info@gupta-strategists.nl
Via post: Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

KvK

Gupta Strategists is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24380035.

Klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze indienen bij Jurre de Bruin. Hier vindt u onze klachtenprocedure.

Carrière

Neem voor vragen over recruiting, sponsoring, symposia, carrièredagen etc, contact op met Michiel Oosterwaal.