DE OLIFANT DE KAMER UIT

In opdracht voor de Stuurgroep van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) hebben wij het rapport ‘De olifant de kamer uit’ geschreven. Zij hebben ons een tweeledige opdracht meegegeven:

 • “Wat is de potentie van proactieve transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit bijdragen aan de transformatiedoelen die nu in het Integraal Zorgakkoord beschreven staan?”
 • “Als we deze potentie willen realiseren, wat vraagt dat op het gebied van zorginkoop?”

Het rapport is tot stand gekomen vanuit deskresearch, gesprekken met experts en analyse van NZa-data rondom palliatieve zorg.

Lees meer

Projectvoorbeelden

Wis alle filters

Onze klanten:

 • Zorgaanbieders
 • Verzekeraars
 • Beleidsmakers
 • Toeleveranciers
 • Belangenverenigingen

Onze expertise:

 • Strategie
 • Portfoliokeuzes
 • Fusie en overnames
 • Inkoop
 • Kwaliteit
 • Zorgpaden
 • Duurzame verandering
 • Leren en ontwikkelen

Er zijn geen voorbeelden die binnen de selectie vallen, reset alle filters.