Zorgverzekeraar maakt kwaliteit van zorg meetbaar

Wat is kwaliteit van zorg? Hoe meet je dat? En wat heb je daaraan? In de huidige tijd is het kwaliteit voorop. De maatschappij verwacht dat zorgaanbieders hun kwaliteit kunnen laten zien, patiënten kiezen hun zorgverlener op basis van kwaliteit en zorgverzekeraars kopen zorg in op kwaliteit. Zodoende is inzicht hebben in de kwaliteit van de geleverde zorg een must. Een zorgverzekeraar merkte dat voor veel grote aandoeningen uitkomstindicatoren ontbraken. Gupta hielp deze te ontwikkelen.  • Verzekeraars
  • Kwaliteit
  • Zorgpaden

De kwaliteit van zorg meet je met uitkomstindicatoren die aangeven wat het resultaat van de geleverde zorg is. Je meet dan bijvoorbeeld of een bevalling of operatie goed is verlopen of in hoeverre iemand met een depressie door de behandeling weer beter is geworden. In 2013 ontbraken deze uitkomstindicatoren nog voor veel aandoeningen, waardoor er eigenlijk weinig objectieve inzichten ontstonden over de kwaliteit. In samenwerking met een grote zorgverzekeraar hebben we het Programma Kwaliteit van Zorg opgezet. In dit programma hebben we samen met koplopers in het veld uitkomstindicatoren ontwikkeld, gemeten, vergeleken en verbeterd voor 21 aandoeningen. Deze aandoeningen dekken in totaal ongeveer 40% van de totale zorgkosten in Nederland. Het uiteindelijke doel was om de kwaliteit van zorg hiermee inzichtelijk te maken en de waarde van de zorg te verbeteren. Met deze inzichten kunnen zorgaanbieders beter verbeteren, patiënten beter kiezen en zorgverzekeraars beter inkopen.

Strategie & aanpak

Gupta heeft de strategie en aanpak van dit meerjarige programma ontwikkeld en ondersteund bij de uitvoering ervan. Voor elke aandoening werd eerst verkend welke zorgverleners de koplopers in hun werkgebied zijn op het gebied van kwaliteit meten, wetenschap en hun ambitie om de zorg te verbeteren. Samen met deze koplopers hebben we pilotgroepen samengesteld van zorgaanbieders die de ambitie deelden om de uitkomsten van zorg te gaan meten en verbeteren. We volgden hierbij een vaste aanpak van ontwikkelen, meten, weten en doen. De pilotgroep besprak welke uitkomsten er relevant zijn voor de patiënt en hoe je deze kunt meten. Als de uitkomstindicatoren waren vastgesteld, ging de pilotgroep aan de slag om deze uitkomsten daadwerkelijk te meten. Eerst in kleine schaal binnen de pilot om ze na aanscherping landelijk uit te rollen. Voor elke ziekte waren dit uiteraard weer andere uitkomsten.

Zowel voor behandelaren als patiënten

Gedurende het hele programma heeft Gupta het programmateam van de opdrachtgever ondersteund bij de strategie, het faciliteren van de pilots, het ontwikkelen van de vaardigheden binnen het team, de implementatie van de lessen naar het inkoopbeleid van de opdrachtgever, de inrichting van de kwaliteitsregistraties en het in gang zetten van waardegedreven verbetercycli bij zorgverleners. Tijdens de pilotbijeenkomsten deelden de aanbieders hun resultaten met elkaar. Voor veel aandoeningen zijn de indicatoren en de ‘lessons learned’ uit de pilot meegenomen in de opzet of de verbetering van bestaande landelijke kwaliteitsregistraties en hebben zorgverleners hun zorgprocessen aangepast om hun uitkomsten verder te verbeteren. Ook kunnen patiënten de uitkomsten gebruiken tijdens keuzemomenten in hun behandeling.

Img Niels Hagenaars

Ervaring van Niels

Het was ontzettend gaaf om hiervan deel uit te maken en met een hecht klantteam intensief te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.”

“Onze opdrachtgever liep in 2013 echt voor de troepen uit. Value based healthcare en het transparant maken van uitkomsten was nieuw, ambitieus en spannend. Dit programma heeft de deur geopend voor waardegedreven afspraken tussen zorgverlener en zorgverzekeraar en heeft de transparantie over kwaliteit in de zorg in een versnelling gebracht. Daaraan meewerken gaf me echt een kick. Het was ontzettend gaaf om hiervan deel uit te maken en met een hecht klantteam intensief te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voor de troepen uitlopen kent natuurlijk ook een keerzijde, waar ik veel van heb geleerd. Het was niet altijd gemakkelijk om het vertrouwen te creëren om met zoveel stakeholders gevoelige kwaliteitsinformatie te ontwikkelen en te delen. Ook bleek het een uitdaging om het gedachtegoed van value based healthcare bij iedereen tussen de oren te krijgen. De kennis over uitkomsten en kwaliteit en de lessen die ik heb geleerd uit de pilots en de overdracht, helpen mij nu nog bijna dagelijks. De waarde voor patiënten centraal stellen in onze opdrachten en nieuwe creatieve manieren verzinnen om die waarde te verhogen voor onze opdrachtgevers, geeft me nog steeds heel veel voldoening. Toen we onlangs een reünie van het programma hadden, bleek maar weer hoe het hele team terugkijkt op de mooie tijd en samenwerking en trots is op wat we met elkaar hebben bereikt.”

meer over Niels