Nieuwe meerjarenstrategie voor Zuyderland

Hoe speel je, in een voortdurend veranderend zorglandschap, zo goed mogelijk in op alle trends? En welke meerjarenstrategie past hierbij? Met deze vragen benaderde Zuyderland, groot opleidingsziekenhuis en VV&T instelling in Zuid-Limburg, ons. Tezamen met een afvaardiging van ten minste vijftig medewerkers, gingen we aan de slag om een nieuwe, breed gedragen positionering vorm te geven.  • Zorgaanbieders
  • Strategie

Te midden van een flink veranderend zorglandschap en na de recent succesvol afgeronde fusie was het voor Zuyderland belangrijk om als sterke organisatie goede zorg voor de regio Zuid-Limburg te bieden. Zodoende was er behoefte aan een bestendige meerjarenstrategie die inspeelt op de belangrijkste veranderingen die de zorg zo kenmerken. Maar vooral ook: een strategie die breed wordt gedragen. Want na de recente fusie was het ook zaak om met frisse energie weer de organisatie door te ontwikkelen om toekomstbestendige zorg te leveren in de regio.

Samen draagvlak creëren

Vanuit deze, toch wel, urgente situatie bleek de duidelijke behoefte om de weg naar de nieuwe meerjarenstrategie zoveel mogelijk gezamenlijk in te vullen. Draagvlak creëren was essentieel om in alle gelederen van de organisatie ondersteuning te krijgen voor het uitvoeren van de nieuwe plannen. Daarom werd besloten om het traject van de nieuwe positionering met een gevarieerde afvaardiging van het ziekenhuis en partnerorganisaties vorm te geven.

Vanuit scenario’s richting bepalen

Volgens een aantal elkaar opvolgende stappen, werd het project ingezet. Gupta stelde verschillende strategische scenario’s op, waarbij inzichtelijk werd gemaakt wat de inhoudelijke, financiële en bedrijfsmatige impact zou zijn. Nadat bepaald werd welk scenario ’t best past, met thema’s als een meer bestendige samenwerking in de regio en zorg naar huis, werden strategische keuzes gemaakt en de verander-, business- en vastgoedplannen opgesteld.

Img Annemarije Oosterwaal

De ervaring van Annemarije

strategist

Tevredenheid in alle lagen is bepalend voor het succes van de implementatie”

Het bijzondere aan deze exercitie was de grote mate van betrokkenheid en inspraak die vanuit de organisatie kwam. Daarvoor oprecht openstaan vraagt wat van je als ziekenhuis. Zowel voor de mensen van Zuyderland als Gupta werd het zodoende een intensief traject.

Annemarije Oosterwaal: "We hebben echt samen met Zuyderland de strategie gemaakt. In flink wat sessies, waar we soms wel met vijftig man tegelijk invulling aan de plannen gaven, is er een gezamenlijke en daarmee dus breed gedragen meerjarenstrategie opgesteld. Dat duurt in die fase misschien wat langer, maar het resultaat mag er zijn. Van het management tot verpleegkundigen, van externe partners tot artsen; de overgrote meerderheid staat achter dit verhaal. Die tevredenheid in alle lagen is bepalend voor het succes van de implementatie.”