Concernstaf Isala stelt zichzelf ambitieus doel

Isala, een groot topklinisch ziekenhuis, gaat voor een stevige en structurele verbetering van de ondersteunde diensten. “Als je het beste ziekenhuis wilt zijn, moet je ook voor de beste concernstaf gaan,” luidt de wens van Isala.  • Zorgaanbieders
  • Duurzame verandering

De inzet is ambitieus: een verbetering in kosten van zo’n 20 tot 30%. In onze aanpak stellen we voor om naast het verlagen van de kosten ook een kwaliteitsimpuls te geven. Daarmee maken we de ambitie groter: 20-30% minder kosten én een kwaliteitsverbetering van 20-30%.

Team in de lead

Kenmerkend aan dit project is de wijze waarop Gupta de medewerkers meenam in de verbetering. De concernstafleiding heeft zelf in een workshop met rollenspellen de noodzaak voor verbetering bepaald en doorleeft; een essentieel startpunt voor elke verandering. Ook was het team zelf in de lead wat betreft het schrijven van het verbeter- en businessplan. Wij ondersteunden hen hierbij middels inzichten en templates. We maakten de benchmarks op kosten (wat is de potentie) en op kwaliteit (hoe waarderen de belangrijkste klanten hun diensten?) en beschreven de belangrijkste wereldwijde trends in de dienstlevering. Hierna brachten we het plan in lijn met de potentie en ambitie en maakten we de concrete vertaalslag om het in de praktijk te brengen.

Trots zijn op de eigen organisatie

Aan Gupta de taak om het managementteam continu uit te dagen en te inspireren. Dat is belangrijk, want de ondersteunende diensten zijn essentieel voor het zorgproces. Zij vormen de onzichtbare ‘backbone’ van het ziekenhuis. Dankzij onze kritische en tegelijk inspirerende kijk hebben we het managementteam gecoacht om de beste concernstaf te worden. Vanuit die trots en inhoudelijke impuls, werd niet alleen die flinke kostenbesparing mogelijk, maar ook die grote kwaliteitsverbetering.

Venema R J

De ervaring van Roel Venema

CFO Isala

Wat me van dit project vooral is bijgebleven: het resultaat.”

"Gupta realiseert zich dat je mensen via de inhoud motiveert om aan de slag te gaan en stelde zich tijdens dit project op als kritische coach om die eigen plannen echt te verwezenlijken om zo tot een goed eindresultaat te komen. Want dat is me van dit project vooral bijgebleven: het resultaat. Ga er maar aan staan: een reductie van zo’n vijftig à zestig FTE op een afdeling realiseren is één, maar dat bereiken door de managers zelf die plannen te laten bedenken, te concretiseren en uit te voeren, is een tweede. Gupta’s aanpak, de managers zelf via de inhoud laten inzien dat er iets moet gebeuren en hen dan zelf met de oplossing te laten komen, is bepalend geweest voor het succes.”

Img Anshu Gupta

De ervaring van Anshu Gupta

De combinatie van data verhelderen en mensen inspireren, maakte dit tot zo’n leuk project.”

"Bij een ambitieus project als dit zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat geeft naast spanning juist ook inspiratie. Want om zoiets voor elkaar te krijgen, moet je via de inhoud het managementteam inspireren om de ambitieuze doelen te halen die zelf geformuleerd hebben. De rol van Gupta was om data van de benchmarks goed en zorgvuldig te verwerken, de inzichten duidelijk uit te leggen en de kritische, maar terechte vragen van het management te beantwoorden. Daarnaast was het ook de taak van ons om het Isala concernstafmanagementteam te inspireren. Tenslotte helpen inzichten je alleen verder als ze ook ‘indalen’. Die combinatie van data verhelderen en mensen inspireren, maakte dit tot zo’n leuk project. Voor mij is de voldoening het grootst als het klantteam de eigen ambitieuze doelen haalt. En dat is in dit geval zeker gelukt!”

meer over Anshu