Visio stelt met team van medewerkers nieuwe strategie op

Koninklijke Visio, expertisecentrum en marktleider in zorg en onderwijs voor blinde en slechtziende mensen, vraagt Gupta te ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe strategische koers. Visio wil geen traditioneel consultancytraject en kiest voor een aanpak waarbij een team van medewerkers de strategie vorm geeft.  • Zorgaanbieders
  • Strategie
  • Leren en ontwikkelen

Een strategieteam van acht medewerkers met verschillende expertise, competenties en achtergronden gaat onder begeleiding van consultants van Gupta aan de slag met het ontwikkelen van drie strategische richtingen. Het strategieteam werkt intensief samen gedurende drie maanden, twee dagen per week.

Doelgroep centraal

De doelgroep van Visio, mensen met een visuele beperking, is het startpunt van onderzoek voor het team: wat zijn hun kenmerken? Wat zijn hun behoeftes? En in hoeverre sluit het huidige aanbod van Visio daarop aan? Het team doet kwantitatieve en kwalitatieve analyses en spreekt met collega’s uit de organisatie. Zij ontwikkelen persona’s die de doelgroep vertegenwoordigen. Ook brengt het team externe trends in kaart, onder andere door gesprekken met cliënten, verwijzers en partnerorganisaties. Als eindproduct levert het team drie strategische richtingen op die alle drie op een verschillende manier invulling geven aan de missie ‘Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking’.

Breed gedragen strategische keuze

Bij het maken van een keuze voor de strategische richting gaat Visio niet over één nacht ijs. Cliënten, medewerkers, adviesorganen en partners worden betrokken bij het maken van de beste keuze. Om het gesprek goed te kunnen voeren met al deze partijen, ontwikkelen we diverse communicatiemiddelen: een strategiekrant, strategiefilm en strategiewijzer. Op de verschillende strategieavonden denken ruim 400 medewerkers mee over de toekomst van Visio. Zo heeft de Raad van Bestuur alle input om de beste keuze te maken voor de toekomst van Visio voor cliënten, medewerkers en partners.

Visio Afbeelding Astrid Stijfs

De ervaring van Astrid Stijfs

Lid strategieteam Visio

Door de persona’s kwamen de strategieën echt tot leven”


“'Welke richting moet Visio op om haar cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen om mee te blijven doen in de snel veranderende samenleving?' Dat was de centrale vraag bij ons strategietraject. Het team dat met deze vraag aan de slag ging, was een mooie afspiegeling van medewerkers bij Visio. Het was heel leuk en leerzaam om te merken hoe je door een samenwerking met verschillende disciplines snel tot resultaten komt. We konden in deze groep vraagstukken echt vastpakken en uitwerken.

Voor ons als groep van professionals was de valkuil om in details te verzanden. Klopt het wel 100%? Door Gupta werden we uitgedaagd om boven de vele informatie uit te stijgen met gedegen kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Samen zijn we zo tot drie mogelijke strategische richtingen gekomen. Daarnaast hebben we persona’s ontwikkeld die de mensen met een visuele beperking vertegenwoordigen. Door die persona’s kwamen de strategieën echt tot leven. Dat heeft ons geholpen om met medewerkers uit de organisatie in dialoog te gaan over de strategieën en de betekenis daarvan voor onze cliënten. Uiteindelijk is gekozen voor één strategie.”

Roxanne Busschers

De ervaring van Roxanne Busschers

Mooi om mee te maken hoeveel positieve energie dit project meebracht in de organisatie”

“Ik vond het ontzettend inspirerend om samen te werken met een team van professionals dat zeer veel kennis heeft over de doelgroep en de organisatie. Hierdoor heb ik in korte tijd een nieuwe sector leren kennen en ben ik me echt onderdeel gaan voelen van Visio.

De leden van het strategieteam hadden een leidende rol bij het vormgeven van de strategische richtingen. Zij brachten in dit traject veelzijdige kennis en ervaring uit de hele organisatie. Wij ondersteunden hen met handvatten en voorbeelden, brachten inzichten en inspiratie, hielpen structureren en organiseerden en faciliteerden de werksessies. Een rolverdeling die resulteerde in goed doordachte en breed gedragen strategische richtingen.

Het was mooi om mee te maken hoeveel positieve energie dit project meebracht in de organisatie. Iedere werksessie was ik verrast dat alle strategieteamleden vanuit het hele land alweer heel vroeg aanwezig waren. Iedereen maakte zich gedurende deze dagen los van de dagelijkse activiteiten. In de rest van de organisatie werd het werk van het strategieteam positief ontvangen. Voor de medewerkersbijeenkomsten was het aantal aanmeldingen ongekend hoog en de discussies waren levendig en nuttig.”

meer over Roxanne