Alices Adventures In Wonderland

Alice's adventures in Wonderland

De omzet- en kostenstijging van de Nederlandse ziekenhuizen vielen in 2010 een stuk lager uit dan waar we in de voorafgaande jaren aan gewend waren geraakt. Wel groeide het vrij onderhandelbare B-segment veel harder dan het gebudgetteerde A-segment. De immateriële vaste activa leken als door een wonderdrank gegroeid. Verrassend genoeg waren de inkoopkosten na jaren van sterke groei opeens gekrompen. Deze prestaties verbaasden ons.