Analyse verkiezing

Analyse zorgparagraaf verkiezingsprogramma’s 2023

In de verkiezingsprogramma’s is er een meerderheid voor twaalf beleidsmaatregelen in de zorg. Doorvoering hiervan zou echter leiden tot ongeveer een verdubbeling van de groei in zorguitgaven tot 2028. Het is zeer de vraag of de maatregelen écht een oplossing zijn voor de uitdagingen in de zorg.

De belangrijkste zorgthema’s die aan bod komen in de verkiezingsprogramma’s hebben we samengevat in 15 stellingen. Voor twaalf van deze stellingen is er een meerderheid (tenminste 50% van het verwacht aantal zetels is vóór de betreffende maatregel). Het doorvoeren van deze plannen zou leiden tot ~8 miljard euro hogere publieke zorguitgaven. De duurste maatregelen zijn hogere lonen, meer verpleeghuisbedden en overheveling mondzorg naar de basisverzekering. 8 miljard komt neer op een kostenstijging van 0,7% van het bbp, boven op de al geprognosticeerde stijging van 1,1% zonder beleidswijzigingen tot 2028. Gezien de schaarste aan personeel, financiële tekorten en de agenda voor passende zorg vragen wij ons zeer af of de maatregelen de zorg echt vooruit gaan helpen. Lees hieronder een samenvatting over de stellingen en impact daarvan.

Download hier de analyse van de verkiezingsprogramma's »