Unadjustednonraw Thumb 9D10
Marizilda Cruppe

B-segment: Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen

In 2008 onderzochten wij in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de ontwikkelingen in het B-segment. De introductie van vrije prijzen en volumes in 2005 ging gepaard met hoge verwachtingen.

Marktwerking werd aangedragen als oplossing om ons zorgniveau op hetzelfde hoge niveau te behouden. De NVZ wilde de discussie over marktwerking naar een hoger niveau brengen en de feitenbasis verrijken. In dit rapport analyseren we verschillende databases over meerdere jaren en concluderen dat de mogelijke voordelen van de ontwikkelingen in het B-segment veel overtuigender zijn dan de mogelijke nadelen.

Download hier de managementsamenvatting van 'Effecten B-segment' »