Unadjustednonraw Thumb 9D21

Code Red - Scenario voor zorgontwikkeling

In 2009 stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe maatregelen voor tegen de gevolgen van de economische crisis voor de zorg.

Wij onderzochten de effecten van deze maatregelen. Daarbij werd duidelijk dat het voorgestelde bedrag van 2,4 miljard euro extra bezuinigingen in het niet viel bij het gat tussen de belasting- en premieopbrengsten en de groei van de zorgkosten. Het rapport belicht potentiële besparingen door uitbreiding van het B-segment en verbetering van chronische zorg. Tot slot bespreken we de mogelijkheid van sluiting van ziekenhuizen als efficiëntieverbetering niet haalbaar blijkt.

Download hier de volledige versie van het rapport 'Code Red' »