Corona: katalysator of struikelblok voor groenere ziekenhuiszorg?

De afgelopen maanden houdt de coronacrisis de wereld in zijn greep. Er is nog maar beperkt aandacht voor thema’s die kortgeleden nog midden in de belangstelling ston­den. Eén zo’n thema is de verduurzaming van de maatschappij, en niet in het minst van de zorg, de sector waarop nu alle ogen gericht zijn. Het is de vraag of de coronacrisis een hobbel is in de weg naar verduurzaming of juist als katalysator de vergroening van de zorg kan versnellen.

Welke positieve lessen kunnen we trekken uit de huidige crisis? Corona geeft ons een spoedcursus in duurzame en toekomstbestendige zorg. Zo leren we dat we met veel minder ziekenhuisbezoeken af kunnen. De CO2-uitstoot van de reisbewegingen van patiënten kan structureel met een kwart dalen, een reductie van 75 kiloton CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 10.000 huis­houdens of de CO2-besparing van 200 voetbalvelden vol zonnepanelen. Die reductie kan een positieve en belangrijke bijwerking zijn naast alle ellende die corona heeft veroorzaakt.

Download hier de studie "Corona: katalysator of struikelblok voor groenere ziekenhuiszorg?" »

In de media

Eyeopener door coronacrisis: ziekenhuis kan veel duurzamer

Een artikel in het parool over deze studie

Bekijk publicatie