N1 A New Paradigm V2

n=1, a new paradigm

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Van één en dezelfde behandeling voor iedereen, gaan we naar zorg die specifiek is afgestemd op het individu. Deze vorm van zorg wordt precisiegeneeskunde genoemd.

Technologisch gezien is de transitie richting precisiegeneeskunde in een stroomversnelling geraakt: er komen steeds meer, steeds preciezere diagnose- en behandelopties gericht op individuele kenmerken van patiënten. Probleem is echter dat het zorgsysteem achterblijft op deze ontwikkelingen, met als gevolg dat innovaties onvoldoende de praktijk bereiken. In de studie ‘n=1, a new paradigm’ onderzoekt Gupta Strategists wat de potentiële gezondheidswinst is als technologische innovaties breder zouden worden ingezet. Voor welke uitdagingen staan we om daar te komen?

Uit het onderzoekt blijkt dat we door brede inzet van huidige technologieën 3 tot 7 levensjaren in goede gezondheid kunnen terugwinnen die we nu verliezen aan ziekte of vroegtijdige dood. Oncologische ziektes zijn momenteel koplopers in de beweging richting precisiegeneeskunde, gevolgd door chronische ziektes zoals beroerte, diabetes en COPD. Psychiatrische aandoeningen blijven achter, terwijl de ziektelast voor de Nederlandse bevolking juist hoog is.

Een vergelijking van de huidige diagnose- en behandelstandaarden met de modernste diagnostische en therapeutische mogelijkheden, laat zien dat vooruitgang op het gebied van precisiegeneeskunde verwacht wordt over alle ziektegroepen. Die vooruitgang leidt tot een ziektelastdaling van in totaal 15-30%, wat zich vertaalt in 3 tot 7 gewonnen gezonde levensjaren. Om die getallen in perspectief te plaatsen: dat betekent dat het gebied ten zuiden van de Rijn op dit moment geheel ziektevrij zou zijn.

Een aantal barrières staan deze gezondheidswinst in de weg. Deze barrières hebben betrekking op 1) het genereren van bewijslast voor precisiegeneeskunde, 2) het verzamelen van data, 3) het combineren en gebruiken van data, 4) het vertalen van data naar beslisondersteuning, 5) het vergroten van het vertrouwen bij bevolking en behandelaren en 6) het aansluiten van de economische kaders binnen de gezondheidszorg bij precisiegeneeskunde.

Er zijn in Nederland al veel, vaak kleinschalige, initiatieven in het leven geroepen om deze barrières te doorbreken. In deze studie geeft Gupta daarvan een overzicht. Collectieve actie is nodig om een duurzaam systeem te creëren dat ontvankelijk is voor precisiegeneeskunde. Zo zullen we als maatschappij veilige en grootschalige dataverzameling een grotere prioriteit moeten maken. Ook is het van belang dat de Nederlandse burgers en zorgverleners overtuigd raken van de waarde van het delen van persoonlijke data. De overheid heeft een belangrijke rol in het aanpassen van de wetgeving en de economische kaders om deze beter te laten aansluiten bij het dynamische en gepersonaliseerde karakter van precisiegeneeskunde.

“It is time for collective action to harvest the value of precision medicine.”

Over de studie

De studie ‘n=1, a new paradigm’ is uitgevoerd door Gupta Strategists in opdracht van de PHC Catalyst Alliance. De PHC Catalyst Alliance bestaat uit innovators in de gezondheidszorg van verschillende disciplines en beoogt door het combineren van denkkracht de transitie naar precisiegeneeskunde te versnellen. Voor meer informatie over de Alliance, zie www.phc-catalyst.nl.

De studie werd gefinancierd door Roche.

Download hier de studie 'n=1, a new paradigm' »