No Place Like Home

No place like home

Uit onderzoek van Gupta Strategists blijkt dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Dit is goed nieuws voor de patiënt. Zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. De consequenties van deze verplaatsing voor de betrokkenen zijn groot. Patiënten en zorgverleners moeten zich voorbereiden op deze verandering. In deze studie brengt Gupta Strategists de veranderingen systematisch in kaart.

De verplaatsing van zorg naar huis is gebaseerd op twee pijlers: behandelapparatuur die thuis geplaatst kan worden om patiënten te behandelen en monitoren en de beschikbaarheid van grote datastromen waarop artsen hun risico inschatting van wanneer iemand naar huis kan verbeteren.
Thuis behandelen betekent dat de grens tussen gezond en ziek vervaagt. Patiënten moeten dus nog meer leren te leven met hun ziekte en hun normale leven combineren met hun leven als patiënt. Ze moeten regie over hun eigen ziekte nemen. Ze staan hierin niet alleen. In de analogie van een ziekte als het besturen van een vliegtuig, wordt een patiënt van passagier, piloot. Verpleegkundigen krijgen de rol van copiloot van de patiënt en zullen een nog meer coachende taak krijgen in plaats van het zelf helpen van patiënten. Zij zullen vaker op hun handen blijven zitten terwijl de patiënt versterkt wordt in de regie over zijn ziekte.
Voor artsen betekent de behandeling thuis misschien wel de grootste verandering. Het 1-op-1 contact tussen patiënt en arts zal grotendeels verdwijnen. Van piloot wordt de arts luchtverkeersleider die een grote groep patiënten op afstand bewaakt en behandelt. Artsen zijn in staat deze vaardigheden te leren, maar het is een ander perspectief dan waarvoor zij tot nu toe zijn opgeleid

Download hier de studie 'No place like home' »

In de media

The Economist

In een onderzoek naar technologiegebruik in de zorg, maakt The Economist gebruik van de studie van Gupta Strategists: 'No place like home'

Bekijk publicatie