Stilte Voor De Storm

Stilte voor de storm

Deze studie laat de goede prestaties van ouderenzorginstellingen zien. De omzet groeit sinds 2009 niet sneller dan inflatie plus groei door vergrijzing, de sector heeft gezonde winstmarges en de vermogenspositie is fors versterkt.

Deze rustige jaren blijken echter stilte voor de storm, gezien het recente regeerakkoord. Dit zal leiden tot krimp van de sector en dat is uniek in de geschiedenis van de ouderenzorg. De tegelijkertijd geplande overheveling naar gemeenten zal extra uitdagingen met zich meebrengen.

In deze studie beschrijven we een aantal strategische gevolgen voor zorgaanbieders en overheid. Zo zal het voor zorgaanbieders een omslag in het denken vergen om vanuit een ‘mindset van krimp’ nieuwe oplossingen te vinden. Ook staan we stil bij de grote variatie in zorggebruik tussen gemeentes. Dit zal de verdeling van het budget compliceren, maar het is tegelijkertijd een kans om ongewenste regionale praktijkvariatie aan te pakken. De haken en ogen aan de uitvoering door gemeentes is een ander onderwerp van deze studie. Vooral als het gaat om de torenhoge administratieve lasten: die bedragen in de WMO nu meer dan 10%, tegen 1,5% in de AWBZ. Samenwerking met zorgkantoren of zorgverzekeraars zou een effectieve oplossing kunnen zijn.

Download hier de studie 'Stilte voor de storm' »