Unadjustednonraw Thumb 9D13
Marizilda Cruppe

The Odyssey

De financiële positie van Nederlandse ziekenhuizen is in 2006 substantieel verslechterd. Tegelijkertijd neemt het verschil tussen financiëel gezonde en kwetsbare ziekenhuizen toe. Ook de verschillen in marktprestatie worden groter. Gupta Strategists concludeert dat door de toenemende prestatieverschillen voor kwetsbare ziekenhuizen druk zou kunnen ontstaan om te fuseren, te krimpen of te verbeteren.