Trouw-aan-belofte
Lourdes Segade Botelle

Trouw aan de belofte

In 2008 is de winstgevendheid van Nederlandse verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen ten opzichte van 2007 verbeterd. Hierbij viel op dat instellingen die zich alleen richten op de ouderenzorg beter presteerden dan de instellingen met een bredere focus.

Er bestonden grote efficiencyverschillen tussen instellingen. Om de ouderenzorg in de toekomst betaalbaar te houden, is efficiënter werken noodzakelijk. Deze studie laat op basis van een benchmark zien dat een efficiencywinst tussen 1 en 2,8 miljard euro haalbaar is. De zeven belangrijkste conclusies van dit rapport zijn:

  1. De gemiddelde VVT-instelling bestaat niet: grote diversiteit in schaal en focus
  2. De omzet VVT is met 5% gegroeid, tegenover een totale productiegroei van slechts 0,7%
  3. Trendbreuk in productie thuiszorg: daling van 1%
  4. De bedieningskosten (kosten per productie-eenheid) zijn met 3% gestegen
  5. De VVT-sector kan EUR 1 tot 2,8 mrd efficiencywinst boeken
  6. De sector staat er financieel goed voor
  7. Kleine instellingen presteren beter dan grote instellingen
Download hier de studie 'Trouw aan de belofte' » Download hier de managementsamenvatting van 'Trouw aan de belofte' »