Unadjustednonraw Thumb 9B90

Zorg in het kielzog van de economie

De afgelopen jaren is de groei van zorgkosten opvallend afgevlakt, zowel in Nederland als in andere westerse economieën, zoals de VS. In de VS zijn er aanwijzingen dat deze afvlakkende groei van zorgkosten nauw samenhangt met de economie.

De vraag is: geldt dat ook voor Nederland? En zo ja, wat betekent dat voor de verwachte groei van zorgkosten in de komende jaren, het zorgbeleid en voorspellingsmodellen?

Uit deze studie van Gupta Strategists blijkt dat circa 80% van de zorgkostengroei wordt verklaard door de groei van het BBP en inflatie. Het BBP is met 50% de grootste factor. De inflatie verklaart 30% van de zorgkostengroei. Dit blijkt uit een analyse van de cijferreeksen van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de inflatie en de zorgkosten over de afgelopen 35 jaar.

Download hier de studie 'Zorg in de kielzog van de economie' »