No Place Like Home 2
Justyna Mielnikiewicz

Zorg thuis: koplopers kopiëren

We beschrijven in de nieuwe versie van de onafhankelijke studie No Place Like Home welke barrières de verplaatsing van zorg naar huis vertragen. En de oplossing? Die schuilt in kopiëren wat anderen al doen. Het aanpassen van de talloze patient journeys die naar huis kunnen is te kostbaar om als ziekenhuis zelfstandig te doen.

No place like home

46% van de zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt, kan ook thuis. Dat beschreven we vorig jaar in de eerste versie van onze studie No Place Like Home. Daarvoor is wel een ingrijpende verandering van de zorg nodig.

Vier barrières vertragen de transitie van zorg naar huis

Als er zóveel zorg naar huis zou kunnen, waarom gebeurt dat nu dan nog maar op kleine schaal? Dat komt door vier barrières. De eerste en belangrijkste barrière zit in de mensen zelf. Het gaat daarbij om zowel de zorgprofessionals als de patiënten zelf. Hun vaardigheden en manier van denken zijn gericht op zorg verlenen en ontvangen in het ziekenhuis. Het vraagt een verandering om te denken vanuit de mogelijkheden van zorg thuis. Veel blijkt koudwatervrees. Elk voorbeeld laat zien dat als de patiënt eenmaal thuis zijn behandeling krijgt, iedereen de voordelen ziet en ervaart.
De tweede barrière is op het gebied van het nemen van data-onderbouwde beslissingen. Het is niet de bedoeling om rücksichtslos alle patiënten weg te sturen uit het ziekenhuis. Welke patiënt kan naar huis en wanneer grijp je als arts op afstand in? Grondige en gestructureerde data-analyse is daarvoor essentieel.
Ook financiële prikkels vormen een barrière bij het naar huis brengen van zorg. Betaaltitels die monitoring op afstand mogelijk maken, schieten nog tekort. Tot slot vormen infrastructuur en logistiek de vierde en laatste barrière. Zorg thuis kan een logistieke nachtmerrie zijn – hoe krijg je alle spullen, techniek, verbindingen én soms ook medisch personeel thuis? Eigenlijk blijkt dit the least of your worries. Anno 2017 zit het grootste knelpunt nog steeds bij de mensen, barrière 1, en is er in de technische praktijk juist heel veel mogelijk.

Alleen door koplopers te kopiëren kan zorg op grote schaal naar huis

Hoe zorgen we er dan voor dat de transitie van zorg naar huis in een stroomversnelling komt? De crux daarvoor zit in de koplopers kopiëren. Op dit moment poppen de initiatieven voor het naar huis brengen van zorg als paddenstoelen uit de grond, maar daarbij wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden. En dat terwijl voor 90% van de patiënten geldt dat hun patient journey in alle of vrijwel alle ziekenhuizen voorkomt, zoals Gupta Strategists in deze nieuwe studie laat zien. Ziekenhuizen kunnen dus van elkaar de kunst afkijken of gezamenlijk zorg naar huis brengen. Alleen op die manier krijgt de patiënt wat hij verdient: de beste zorg, in de beste omgeving.

Download hier de studie 'No place like home' »