Zorg Voor Later

Zorg voor later

De inrichting van de ouderenzorg in Nederland is bijzonder. Dit geldt zowel voor de rol van de overheid als voor de onverklaarbare verschillen in ouderenzorg tussen regio’s en de verhoudingen tussen intra- en extramurale zorg. 2010 is ook een bijzonder jaar geweest met beperkte groei, doorzettende consolidatie, mooie kostenbeheersing en sterke dynamiek tussen de instellingen, vooral in het extramurale deel. Deze studie brengt de 2010-prestatie van meer dan 400 instellingen in de ouderenzorg in kaart en plaatst ze in Europees perspectief.

De belangrijkste conclusies over de ontwikkelingen in de ouderenzorg in 2010 zijn:

  1. Trendbreuk in de groei van omzet en kosten
  2. Consolidatie zet door, vooral bij grotere instellingen
  3. Sterke daling van inzet uitzendkrachten
  4. Structureel hogere winst, waarmee vermogenspositie is versterkt
  5. Praktijkvariatie: verschillen in indicatiestelling, aanbod en concentratie tussen regio’s
  6. Thuiszorginstellingen gaan zuinig om met de indicatieruimte
  7. Nederland kan leren van elementen in het Duitse ouderenzorgstelsel
Download hier de studie 'Zorg voor later' » Download hier de managementsamenvatting van 'Zorg voor later' »