Talent voor Verandering ontwikkelen

Je hebt als organisatie een prachtige strategie voor de toekomst ontwikkeld. En dan? Dan ligt er een grote veranderopgave voor je. De opgave om deze strategie in de praktijk te brengen met concrete projecten. Het ziekenhuis Zuyderland vroeg ons hen daarbij te helpen door een veranderteam te ontwikkelen. Een team van talenten uit de organisatie die veranderprojecten leiden en ze samen met de rest van het ziekenhuis tot een succes maken.  • Healthcare providers
  • Strategy
  • Sustainable change
  • Learning and development

Talenten vinden
De eerste stap was het vinden van de talenten. Alle medewerkers van Zuyderland met de passie en ambitie om verandering teweeg te brengen werden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het programma. Potentiële talenten konden een deelnemersplek bemachtigen door zichtzelf te presenteren in een korte pitch en door een het oplossen van een case.

Samen leren
Vervolgens zijn we met 20 geselecteerde deelnemers enthousiast van start gegaan met fase 1 van het programma. In deze fase gingen de deelnemers in viertallen direct aan de slag met een project. Parallel ontwikkelden ze in trainingsdagen hun projectleidersvaardigheden. Zo leerden ze een projectplan schrijven, sturen op resultaat en verandering teweeg brengen. Ook versterkten ze hun beïnvloedingsvaardigheden (zoals omgaan met weerstand) door een combinatie van theorie, reflectie en oefenen met acteurs. Al die zaken brachten ze direct in hun eigen project in de praktijk. Na vier maanden hard werken presenteerden de deelnemers hun projectresultaten aan hun opdrachtgevers en het hoger management.

Doen!
In fase 2 was het tijd om alleen of in een duo een project te leiden. De deelnemers gingen hier voortvarend mee aan de slag, gesterkt door hun al opgedane kennis en ervaring uit fase 1. In de tussentijdse inspiratiedagen was er ruimte om kennis op te frissen, ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te versterken. Door feedback en individuele coaching door Gupta groeiden zij verder als projectleider. Ook fase 2 rondden we af met presentaties. De opdrachtgevers en managers waren onder de indruk van de kwaliteit en diepgang van de presentaties en van het enthousiasme van de deelnemers. Mooi om te zien hoe sterk de deelnemers gegroeid waren in minder dan een jaar tijd.

En samen blijven doen
Nu het programma is afgerond, staan de deelnemers vol motivatie klaar om nieuwe projecten in Zuyderland op te pakken. Zo heeft Zuyderland een krachtig intern veranderteam gevormd: een team met de kwaliteiten en het enthousiasme om veranderprojecten, en zo de strategie van Zuyderland, tot een succes te brengen.

Mir-vergeten-blikken

De ervaring van Marianne Theunissen

Medisch fotograaf en projectleider

"Met het programma Talent voor Verandering hebben we echt de potentie van allerlei verschillende mensen goed kunnen benutten!"”

“Na 12 jaar werken als medisch fotograaf binnen Zuyderland ken ik het ziekenhuis ontzettend goed: van de RvB tot de poetsdienst. Ik merkte aan mezelf dat ik na al die jaren behoefte had aan verdieping en verbreding. Ik meldde me aan voor het programma Talent voor Verandering en ik vond het al heel wat dat ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Ik voelde me toch de vreemde eend in de bijt, omdat ik geen beleidsmedewerker was. Mijn andere achtergrond zorgt ervoor dat ik anders tegen de organisatie aankijk en vanuit die andere, creatieve blik mijn bijdrage lever. Gelukkig werd dat op waarde geschat.

Het programma was ontzettend leuk opgezet. De dagen waarop we als groep bij elkaar waren, waren echt super. We gingen meteen aan de slag in groepjes van vier man. De klik die daar ontstond was heel bijzonder. Het is heel waardevol dat we als groep projectleiders allemaal dezelfde gestructureerde manier van aanpakken hebben leren toepassen. We hebben echt ervaren hoe belangrijk het bijvoorbeeld is goed de situatie, complicatie en vraag scherp te krijgen. We gaan zelf ook weer nieuwe projectleiders opleiden, volgens diezelfde uitgangspunten. Het hele traject was wel pittig. De trainingsdagen en het project zelf vroegen veel tijd en dat was soms lastig te combineren met mijn reguliere werkzaamheden.

Ankie en Dion, vanuit Gupta, prikkelden ons steeds om het beste uit onszelf te halen. Ze waren erg betrokken en enthousiast. Ze hadden veel inhoudelijke kennis en ze hadden zich heel erg verdiept in de situatie van Zuyderland. Daardoor konden ze maatwerk leveren. Met het programma Talent voor Verandering hebben we echt de potentie van allerlei verschillende mensen goed kunnen benutten!”

JK_Gupta_Eigen_fotos_HR_015

De ervaring van Ankie Kerstens

"Ik ben trots op wat het veranderteam tijdens het programma met de projecten heeft bereikt en hoe dat bijdraagt aan de strategie van Zuyderland"”

“Al voor het programma ‘echt’ van start ging, was ik onder de indruk van het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers van Zuyderland. In twee dagen luisterde ik samen met de selectiecommissie van Zuyderland naar de pitches van zo’n veertig medewerkers. Ieder van deze veertig medewerkers, van net gestart tot al dertig jaar bij Zuyderland, straalde in de pitch uit te willen leren en een verandering teweeg te willen brengen. De selectie van twintig deelnemers was dan ook niet makkelijk.

Tijdens het programma hebben de deelnemers ups-and-downs in het leiden van het project ervaren. Ik vond het mooi om te zien hoezeer iedere deelnemer zich inzette om het project tot een succes te maken, en ondanks ‘downs’ zichzelf bleef motiveren. De combinatie van trainingen en directe toepassing in de praktijk werkte hierbij goed.

Naast de trainingen had ik individuele coachingsgesprekken met de deelnemers. Ik vind het bewonderingswaardig hoe iedereen zich open stelde. We spraken over ontwikkelpunten, maar ook over sterke punten en het vieren van successen.

Nu het programma is afgerond ben ik trots op het hechte veranderteam dat op verschillende plekken in de organisatie nog steeds aan lopende of nieuwe projecten werkt. Daarnaast ben ik trots op wat zij tijdens het programma met de projecten bereikt hebben en hoe dat bijdraagt aan de strategie van Zuyderland. Ten slotte ben ik dankbaar dat ik met zo’n enthousiaste groep mensen heb mogen werken.”

more about Ankie