Gupta Learn and Grow verzorgt opleiding ‘Inkopen op kwaliteit’ voor de zorgkantoren

Regelmatig is de langdurige zorg in het nieuws, met grote uitdagingen: voldoende personeel vinden, wachtlijsten voorkomen, goede kwaliteit bieden en tegelijkertijd de zorg betaalbaar houden. De langdurige zorg is in beweging om deze uitdagingen aan te gaan. Daarmee verandert ook de rol van het zorgkantoor. Gupta Learn and Grow ontwerpt en verzorgt een opleiding voor de zorgkantoren om zich verder te ontwikkelen tot inkopers van kwalitatief goede zorg.  • Verzekeraars
  • Strategie
  • Inkoop
  • Kwaliteit
  • Leren en ontwikkelen
  • Duurzame verandering

Zorgkantoren willen ontwikkelen tot inkopers van kwalitatief goede zorg

De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van langdurige zorg: zorg voor ouderen en gehandicapten die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Waar de rol van de zorgkantoren eerder vooral gericht was op het maken van financiële afspraken, is er steeds meer aandacht voor het stimuleren van kwaliteit. Daarom ontwikkelden de zorgkantoren samen het Profiel 2021 waarin ze beschrijven hoe zij hun rol willen invullen. Zij willen onder andere de wensen van de cliënt nog meer centraal stellen en een verbindende rol spelen in het zorglandschap.

Samen ontwikkelen in opleiding voor 100 medewerkers en hun managers

De ontwikkeling naar het Profiel Zorginkoop 2021 vraagt een ontwikkeling van medewerkers: andere competenties worden belangrijk(er). Dit is aanleiding voor de acht Nederlandse zorgkantoren om gezamenlijk een opleiding op te zetten. Gupta Learn and Grow ontwerpt en verzorgt deze opleiding, in nauwe samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, medewerkers en managers van de zorgkantoren. De opleiding is voor ruim 100 medewerkers die met elkaar een traject van een jaar doorlopen, waarin zij vaardigheden en kennis opdoen.

Leren direct gekoppeld aan relevante inhoud

In zes trainingsdagen doorlopen de deelnemers verschillende facetten van het ‘inkopen op kwaliteit’, waaronder: met cijfers en in een locatiebezoek een goed beeld krijgen van de kwaliteit bij een aanbieder, strategische aanpak bedenken, aanpak overtuigend in de praktijk brengen en een visie ontwikkelen voor een regio. De deelnemers werken daarbij met een eigen casus, zodat zij het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast volgen de deelnemers verschillende kennismodules waarin ze zich verdiepen in bijvoorbeeld technologische innovaties en de problematiek op de arbeidsmarkt. Met sprekers uit de praktijk en ruimte voor intervisie staat ook hier de directe toepassing centraal.

Geleerde blijven toepassen met hulp van ‘next level deelnemers’ en managers

Voor deelnemers die extra uitdaging zoeken én hun collega’s willen helpen in hun ontwikkeling is er een ‘next level programma’. Hier krijgen zij verdieping, leren zij coachingsvaardigheden en bedenken zij hoe zij de ontwikkeling naar inkopen op kwaliteit in hun team kunnen versterken. Ook de managers volgen een programma waarin zij versneld door de opleiding heengaan en bespreken hoe zij hun medewerkers kunnen ondersteunen. Zo zorgen we dat de opleiding zo goed mogelijk landt en beklijft in de werkwijze van de verschillende zorgkantoren.

Zorgkantoor Geert

De ervaring van Geert Wingens

inkoper langdurige zorg en deelnemer opleiding

Gupta luistert écht naar de groep, om de opleiding steeds beter te maken”

“De grootste meerwaarde van de opleiding is dat we veel leren van elkaar. Het is uniek dat we zo intensief optrekken met de mensen van andere zorgkantoren. Het is heel fijn en leerzaam om met anderen ervaringen uit te wisselen en casussen uit te diepen. Ook buiten de opleiding om weet je elkaar veel beter te vinden. Door het opleidingsprogramma gaat over de hele linie het niveau omhoog.

Wat enorm helpt is dat Gupta de sector goed kent. Ze combineren ervaring en feiten over de zorg met vaardigheden die je nodig hebt om de inhoud goed over te brengen. Uit hun netwerk komen ook interessante externe sprekers die een plek hebben in de opleiding. Die zijn inspirerend en geven extra verdieping. Daarnaast luisteren de trainers van Gupta écht naar de feedback die we als groep geven. Ze passen het programma gaandeweg aan, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de groep. En tot slot: ook organisatorisch is alles netjes voor elkaar.”

Img Dion Coumans

De ervaring van Dion Coumans

Heel mooi om gedreven mensen te zien leren en groeien”

“Ik vind het erg mooi om in deze opleiding te zien hoe gemotiveerd de medewerkers van de zorgkantoren zijn om bij te dragen aan echt betere zorg voor cliënten. Naast deze gezamenlijke gedrevenheid, is de groep ook heel divers: mensen met verschillende functies, van starters tot zeer ervaren medewerkers. Bovendien heeft elk zorgkantoor zijn eigen cultuur en werkwijze. Dat maakt het best een uitdaging om een programma te maken dat voor iedereen aansprekend en leerzaam is. Heel leuk om samen met medewerkers en managers na te denken over de beste invulling en zo het programma vorm te geven en steeds te blijven verbeteren.”

meer over Dion