De beste (zelf)zorg aan diabetespatiënten door Mediq

Zodra Mediq merkt dat de diabetesmarkt flink onder druk komt te staan, wordt Gupta ingeschakeld. “Hoe kunnen we een nieuwe toegevoegde waarde creëren, die bovendien commercieel interessant is?” luidt de vraag.  • Toeleveranciers
  • Strategie
  • Zorgpaden

Heb je het over diabetes, dan is hét vraagstuk onder zorgaanbieders: hoe houd je de kosten voor het groeiend aantal patiënten beheersbaar? Zodoende was het vertrekpunt van Gupta’s samenwerking met Mediq, leverancier van (onder andere) diabeteshulpmiddelen: ‘Hoe kunnen we waarde blijven toevoegen in een markt waarin prijzen steeds meer onder druk komen te staan?’

Keuze strategie

In fase één werd de strategie uitgedacht. Werk- en stuurgroepen inventariseerden hoe het zorgtraject van diabetespatiënten eruitziet, wie de betrokkenen zijn en waar de kansen liggen om de patiëntervaring en zorg te verbeteren. Dit vormde de basis voor verschillende nieuwe proposities, die werden beoordeeld op haalbaarheid en waarde voor de patiënt. Aan Mediq vervolgens de keuze welke strategie verder werd geconcretiseerd.

DiaCare

Met een heldere business case en bijpassend implementatieplan inclusief benodigdheden, betrokkenen, investeringen en doorlooptijd, startte fase twee. Ook hierbij ondersteunde Gupta de medewerkers van Mediq ten volste. Belangrijke stakeholders zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten werden betrokken om alle obstakels weg te nemen. En zo kwam ‘DiaCare’ tot leven: een programma voor diabetespatiënten om meer inzicht in de glucosewaarden – en daarmee de eigen ziekte – te verkrijgen. De pilots met ziekenhuizen verliepen succesvol en patiënten beoordeelden het programma positief.

Doeschka

De ervaring van Doeschka Motmans

Projectleider Mediq

Het is prettig werken met Gupta, omdat zo duidelijk is waar je elkaar aanvult.”

"Na vier maanden ontwikkelen, presenteerden we het conceptprogramma aan de ziekenhuizen waar de pilot ging lopen. Die waren meteen enthousiast: “Dit is absoluut de toekomst van de diabeteszorg!” We hadden ingezet op ‘triple aim’: het dalen of gelijk blijven van de kosten en een verbetering van de kwaliteit van leven en ervaren zorg. En hoewel het tijd nodig heeft om die langetermijn-effecten te meten, zijn de eerste resultaten veelbelovend: de gezondheidsbeleving is beter, er zijn minder consulten nodig en er is verschuiving naar meer online consulten. Dat inzicht verkrijgen hoe je die groeiende groep diabetespatiënten optimaal ondersteunt, is waardevol. Zodanig dat het betaalde programma nu al in meerdere ziekenhuizen loopt.

Voor innovaties in de zorg moet je geduld hebben. Dat is de les die ik tijdens dit project leerde. Gupta doorziet zaken snel en dat gecombineerd met ieders gedrevenheid, was ons tempo in dit project soms wat rap vergeleken met dat van de stakeholders. Dan word je even teruggefloten door niet ingecalculeerde weerstand en obstakels. Gelukkig hebben we ons er niet door laten weerhouden en hebben we iedereen mee gekregen. Misschien ook wel omdat we konden terugvallen op die voor Gupta zo kenmerkende wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde aanpak. Een innovatief programma als dit kan niet zonder.

Toewijding is een woord dat Roxanne gebruikt, maar het geldt net zo goed voor mij. Het is prettig werken met Gupta, omdat zo duidelijk is waar je elkaar aanvult. Hun wetenschappelijke blik en brede kennis over de zorg combineerde uitstekend met onze expertise over de diabetesmarkt. Zo kom je echt tot innovatieve oplossingen die een meerwaarde hebben voor patiënten, zorgverleners en Mediq zelf. DiaCare geeft meer inzicht in je eigen ziekteverloop en ondersteunt bij de voorbereiding van consulten. Dat is niet zomaar wat… Ik weet, vanuit mijn werk en uit eigen ervaring, hoe belangrijk dat is. Je kunt je dus voorstellen hoe bijzonder trots ik ben er een bijdrage aan te mogen leveren!"

Roxanne Busschers

De ervaring van Roxanne Busschers

We konden snel afstemmen en leerden veel van elkaar.”

"Voor drie behandelgebieden van Mediq was ondersteuning van Gupta gevraagd om een bestendige toekomststrategie uit te denken. De samenwerking met Mediq’s projectleider Doescha Motmans, het team, de director vanuit Gupta én mijn collega’s die verantwoordelijk waren voor Mediq’s andere projecten, maakte me enorm toegewijd gedurende het project. Ik werkte intensief samen met het klantteam – wat voor een gezonde dosis druk zorgde – en kon tegelijk goed sparren met collega’s. We konden snel afstemmen en leerden veel van elkaar. Ook de tijdspanne, ik werkte mee van begin tot eind, maakte het tot een super boeiend en leuk project.

Vanuit ‘t niets hebben we met het team in slechts twee maanden een volledig nieuwe propositie ontwikkeld die aansloot bij de verschillende partijen in de markt. Waar je als strategieconsultant daarna vaak vertrekt om de uitvoering door de klant te laten doen, bleef ik echter ook bij de vervolgfase betrokken. Zo ontdekte ik de praktische issues die bij de implementatie van een nieuw concept komen kijken, maar waarop de organisatie nog niet is ingericht. Dit brengt soms wat frustratie, maar vooral voldoening met zich mee. Het zal de reden zijn dat ik een diepe band met het kernteam heb opgebouwd. Sommigen ervan spreek ik nog steeds wel eens."

meer over Roxanne