Duurzaamheidsstudie

Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat voor een enorme opgave om de CO2-voetafdruk te reduceren. Zeker gezien de ambitieuze doelstelling van 49% reductie per 2030 en 95% reductie in 2050. Juist met zulke ambitieuze doelstellingen is het van belang om te weten hoe groot de CO-voetafdruk is, en wat hierin de belangrijkste onderdelen zijn.

Uit deze studie volgt dat de CO2-voetafdruk van de gezondheidszorg optelt tot 11 Mton CO2 per jaar, en dat 80% veroorzaakt wordt door drie onderdelen: energie van gebouwen, reisbewegingen en geneesmiddelen. We laten voor deze drie onderdelen zien hoe deze tot stand komen. Vervolgens bespreken mogelijke maatregelen en een raamwerk om daarin prioriteiten te stellen. We sluiten af met een aantal concrete stappen voor de verschillende spelers in de gezondheidszorg.

Download hier de studie "Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg" »

In de media