Ggz Studie 2016

Waar is de gulden een daalder waard?

De GGZ studie 2016 ‘Waar is de gulden een daalder waard?’ brengt kwaliteitsprestaties in verband met financiële prestaties binnen de GGZ sector.

Samengevat zijn er een aantal belangrijke observaties. De Nederlandse GGZ voegt waarde toe. De totale kosten van psychiatrische aandoeningen in Nederland zijn lager dan in de rest van Europa. De (bezuinigings)druk op de instellingen is groot. Vooral grote instellingen hebben het financieel moeilijk getuige de lage winstmarges en een groot aantal instellingen dat verliesgevend is. De spreiding van kwaliteitsprestaties is enorm. Deze inzichten zijn publiek beschikbaar, maar worden nog nauwelijks gebruikt. De potentie van de sector wordt onvoldoende benut: beter gebruik van kwaliteitsinformatie van aanbieders zal het rendement van de sector vergroten. Het gebruik van kwaliteitsinformatie gebeurt nauwelijks, maar er is al jaren sprake van bezuinigingen. Dit is kapitaalvernietiging en heeft te weinig oog voor de waarde die de sector creëert voor de Nederlandse maatschappij. Meer oog voor de waarde die de sector creëert geeft een betere dynamiek en zorgt voor meer gezondheidswaarde voor minder euro’s.

Download hier de GGZ studie 2016: 'Waar is de gulden een daalder waard?' »