Het Nieuwe Normaal

Het nieuwe normaal

In de ouderenzorg hebben groei en voorspelbaarheid plaatsgemaakt voor krimp en turbulentie. In dit ‘nieuwe normaal’ hebben zorgaanbieders te maken met drie thema’s: verschuiving van intramuraal naar thuis, beweging van inspanning naar uitkomsten en blijvend hogere risico's

  1. Verschuiving van intramuraal naar thuis. De intramurale zorg krimpt tussen 2014 en 2018 met 22%. Dit vergroot de vraag naar zwaardere zorg bij mensen thuis. Zo is het vpt sinds 2010 met 68% per jaar gegroeid. Ook voor mensen met dementie is een beweging naar huis nodig: nu gaat 86 cent van elke euro zorgkosten voor deze groep nog naar het verpleeghuis.
  2. Beweging van inspanning naar uitkomsten. In de ziekenhuiszorg leidt transparantie over uitkomsten al tot hogere kwaliteit. Introductie van digitale dossiers zoals OMAHA maakt de relatie tussen de geleverde zorg en de uitkomst nu ook in de ouderenzorg inzichtelijk. Daarnaast maakt Zorgkaart Nederland een snelle opmars in de meting van cliëntervaringen.
  3. Blijvend hogere risico’s. De druk op de exploitatie van zorgaanbieders kan oplopen tot 1 miljard euro in 2018. Risicobeheersing vergt realisme: sluit locaties met lage bezetting, ga uit van zelforganisatie en verlaag overhead. Daarnaast is het belangrijk de stap te zetten naar beloning voor resultaat: staar niet blind op de prijs en kies voor innovatie op volume en kwaliteit.
Download hier de studie 'Het nieuwe normaal' »