The world is a clinical trial

The world is a clinical trial

Het maken van medische beslissingen wordt steeds ingewikkelder. Idealiter moet alle informatie die relevant is voor een beslissing – zowel ‘bewijs’ als ‘ervaring’ – gemakkelijk en gestructureerd beschikbaar zijn, in een vorm die direct toepasbaar is op de specifieke patientsituatie.

Er bestaan al veel toepassingen om ‘bewijs’ gemakkelijker toegankelijk te maken, maar voor het systematisch toegankelijk maken van ‘ervaring’ (die van de arts zelf en die van collega’s) bestaan deze nog niet.
In deze studie presenteren wij een algoritme dat artsen in staat stelt om zowel hun eigen ervaring als de collectieve ervaring van collega’s bij het beslisproces in te zetten. We hebben dit algoritme ontwikkeld en getest met data uit het elektronisch patiënten dossier van Amphia ziekenhuis in Breda. Het algoritme bestaat uit 3 stappen: 1) maak een ‘vingerafdruk’ voor elke patiënt, 2) vergelijk vingerafdrukken op een ‘similarity score’, en 3) distilleer relevante inzichten en/of aanbevelingen. De stappen staan samengevat in de figuur hieronder.

Bij wijze van proof-of-concept laten we in deze studie zien dat het ‘vingerafdruk’-model twee klinische uitkomstmaten kan verklaren en voorspellen:

  1. opnameduur, en
  2. kans op opname op de Intensive Care.

We tonen aan dat het algoritme, zelfs in deze proof-of-concept fase, huidige gepubliceerde voorspelmodellen voor deze uitkomstmaten kan evenaren. Het algoritme zou in de toekomst ook voor andere voorspellingen ingezet kunnen worden. We laten ook zien hoe het algoritme kan worden ingezet als beslisondersteuning.

We zien 3 mogelijke toepassingsrichtingen voor het ‘vingerafdruk’-algoritme:
- Learning on the go: een verbeterde versie van het huidige proof-of-concept model. Daarbij zouden aanbevelingen op basis van ‘ervaring’ ook systematisch getoetst kunnen worden met ‘bewijs’ uit de medische literatuur.
- The world is a clinical trial: het opnemen van het algoritme in een zelflerend model. Wij denken dat dit de basis kan zijn voor een revolutie op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek.
- Management informatie: het algoritme kan door verzekeraars en zorgaanbieders worden ingezet om, bijvoorbeeld, voorspellingen te doen over kosten en planning voor individuele patiënten.

Met deze studie hopen wij bij te kunnen dragen aan het versnellen van ontwikkeling van praktische toepassingen op het gebied van beslisondersteuning. Wij zijn benieuwd naar uw reacties, en discussiëren graag verder met geïnteresseerden.

Download hier de studie 'The world is a clinical trial' »