Gupta_studie_wave-dhd

Voorkom de volgende golf

Het taboe op verhoging van efficiëntie en productiviteit in de zorg moet doorbroken worden. Om een volgende crisis in de gezondheidszorg af te wenden moeten we slim investeren in innovaties die uitkomsten voor patiënten verbeteren en efficiëntie verhogen. Als de huidige productiviteitsdaling doorzet, zijn in 2040 drie miljoen zorgmedewerkers nodig om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Dat zijn maar liefst één miljoen medewerkers meer dan de bestaande prognoses en een verdubbeling van het huidige aantal zorgmedewerkers: een onhoudbare situatie. Dit blijkt uit onze nieuwe studie “Voorkom de volgende golf”.

De studie laat zien dat productiviteit in de zorg de afgelopen decennia flink is afgenomen, in tegenstelling tot in andere sectoren. De toekomstbestendigheid van de zorg staat hierdoor enorm onder druk. Toch is de oplossing al beschikbaar. Arbeidsbesparende innovaties kunnen tot efficiëntieverbeteringen van 30 tot maar liefst 90 procent leiden in de gehele zorgketen. Tegelijkertijd leveren zij, naast meer ruimte voor kwaliteit, voordelen op voor patiënt en zorgprofessional. Risico’s worden bijvoorbeeld eerder gedetecteerd, behandelingen zijn minder invasief en patiënten herstellen sneller.

De inzet van arbeidsbesparende innovaties is hiermee niet alleen essentieel om de toekomstbestendigheid van de zorg te waarborgen, maar helpt patiënten op korte termijn ook om de tijdens de coronacrisis uitgestelde zorg in te halen met beperkte middelen.

Daan Livestro (Gupta Strategists): “De coronacrisis heeft laten zien wat de gevolgen zijn wanneer te weinig zorgcapaciteit beschikbaar is. Reguliere zorg werd uitgesteld of afgelast, waardoor patiënten in gevaar kwamen en veel gezonde levensjaren verloren zijn gegaan. De toenemende zorgvraag, mede veroorzaakt door de vergrijzing, én toenemende personeelstekorten zetten straks opnieuw de toegankelijkheid van de zorg onder druk. Door het creëren van een innovatief ecosysteem kan deze volgende crisis worden voorkomen.”

Vijf aanbevelingen voor een innovatief ecosysteem in Nederland

Ondanks al deze voordelen, gaat opschaling van arbeidsbesparende innovaties nog moeizaam in de zorg en lijkt het benoemen van productiviteitsverbeteringen taboe. Gupta beschrijft daarom de belemmeringen en oplossingen voor het opschalen van innovaties in de zorg door de vergelijking te maken met onder andere de auto- en landbouwindustrie. Op basis van deze observaties worden vijf aanbevelingen gedaan om een innovatief ecosysteem in de zorg te creëren:

1. Maak verhoogde productiviteit een expliciete doelstelling, door deze op te nemen in hoofdlijnenakkoorden, subsidies en strategiedocumenten van instellingen en deze te monitoren.

2. Richt werkgroepen op waarin publieke en private partijen intensief samenwerken aan het ontwikkelen en opschalen van nieuwe arbeidsbesparende innovaties in de gehele patient journey.

3. Faciliteer innovatie, onder andere door regelgevers en toezichthouders expliciet te laten toetsen op productiviteit bij toelating van nieuwe innovaties of door het mogelijk maken van vervroegde toelating om innovaties in de praktijk door te ontwikkelen.

4. Promoot en stimuleer de landelijke implementatie van veelbelovende (bestaande) innovaties, bijvoorbeeld via verenigingen van medisch specialisten, in samenspraak met patiënten.

5. Richt de juiste financiële prikkels in door een nationaal herverdelingsfonds op te richten dat garant staat voor extra kosten die op andere plekken in de zorg worden terugverdiend.

Niet meer, maar vooral slimmer investeren in toegankelijke zorg

Gupta onderzocht een aantal slimme innovaties die zorgpersoneel in staat stellen om nóg meer waarde toe te voegen voor de patiënt. Zo zijn verpleegkundigen 90% minder tijd kwijt aan wondverzorging dankzij innovatieve verbandmaterialen. Het ziekenhuis kan dankzij een nieuwe hartklepprocedure ruim 60 arbeidsuren en 70 uur ligduur op de intensive care voor de patiënt besparen ten opzichte van de ‘traditionele’ openhartoperatie. De inzet van deze innovaties vergroten niet alleen de kwaliteit van zorg voor patiënten, maar stellen zorgverleners ook in staat om meer en betere zorg te leveren.

Daan Livestro: “De studie maakt inzichtelijk dat er niet méér in de zorg geïnvesteerd hoeft te worden om capaciteit te vergroten, maar vooral slimmer. Het is een gemiste kans als bestaande innovaties langzaam of helemaal niet worden geïmplementeerd als de nieuwe standaard. Alleen door deze innovaties kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst nog de allerbeste zorg kunnen leveren.”

Het rapport is op 27 mei aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in ontvangst genomen door Secretaris-Generaal de heer Erik Gerritsen en Directeur Innovatie & Zorgvernieuwing de heer Gelle Klein Ikkink.

Download hier de studie "Voorkom de volgende golf" » Download the full report "Prevent the next wave" »