Alje Visser

Achtergrond

  • Studeerde Technische Natuurkunde (BSc en MSc) aan de TU Delft
  • Studeerde Filosofie (BA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Meerdere perspectieven

"Tijdens mijn studie Filosofie heb ik het belang van het kijken vanuit verschillende perspectieven leren kennen. Ideeën krijgen bijna altijd een upgrade wanneer mensen met verschillende meningen erbij betrokken zijn. Bij Gupta is de mix van studie-achtergronden en ervaring in het team daarom een troef. Deze mix biedt een vruchtbare bodem voor verschillende perspectieven, ideeën en denkwijzen. En deze diversiteit is van waarde bij het oplossen van complexe problemen."

Maatschappelijke impact

"Het oplossen van ingewikkelde problemen en de logica hebben me altijd aangesproken. Dat is ook waarom ik Technische Natuurkunde ben gaan studeren. Tijdens mijn studie kwam ik tot het inzicht dat ik het belangrijk vind dat mijn werk vooral ook maatschappelijke impact moet hebben. Bij Gupta komt dit alles mooi samen. Het werk is uitdagend en complex, en met mijn werk draag ik bij aan de maatschappij."