Ankie Kerstens

Achtergrond

  • Studeerde ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam
  • Studeerde Health Economics, Policy and Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Specialiseerde zich in health technology assessments

Van betekenis zijn voor de zorg

"Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met gezondheidszorg. Dit is wat mij aanspreekt in het werken in deze sector. Door mijn ervaringen als ergotherapeut ontwikkelde ik ideeën en vragen rondom transparantie, kwaliteit en kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg. Deze ervaringen en ideeën motiveren mij elke dag om mee te werken aan het optimaliseren van en innoveren binnen gezondheidszorgsystemen."

Leren van complexe vraagstukken en van elkaar

"Tijdens mijn specialisatie in health technology assessments merkte ik dat ik veel plezier haal uit het beantwoorden van een complex vraagstuk in de zorg middels een gedegen (kwantitatieve) analyse. Dit is wat mij aanspreekt in het werk als strategy consultant in de zorg. Wat mij specifiek aanspreekt in Gupta Strategists is enerzijds het werken binnen een hecht team van ambitieuze collega’s vanuit verschillende achtergronden en anderzijds de openheid richting en ruimte voor nieuwe ideeën en behoeften rondom persoonlijke ontwikkeling. Ik voel mijzelf voortdurend geprikkeld om te leren met en van elkaar."