Atlant voorbereid op de toekomst

Atlant, een middelgrote aanbieder van ouderenzorg, formuleert een nieuwe visie op zorg en wil in het verlengde daarvan ook de strategie herijken.  • Zorgaanbieders
  • Portfoliokeuzes
  • Strategie

Naast de reguliere kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten zijn belangrijke vragen welke doelgroepen ze willen bedienen en vanaf welk moment in de patient journey welke dienstverlening wordt geleverd. En omdat er vanuit verschillende locaties uiteenlopende zorg wordt geleverd (zowel reguliere ouderenzorg als gespecialiseerde verpleeghuiszorg aan enkele bijzondere doelgroepen), speelt de overweging mee om veranderingen in de zorgportfolio aan te brengen.

Interviews

In nauw overleg is een tweeledige aanpak bedacht en uitgevoerd. Om recht te doen aan de onzekerheid die de bevindingen teweegbrengen en zo goed mogelijk te begrijpen welke impact de ontwikkelingen op de organisatie hebben, is voor een vooral kwalitatieve aanpak gekozen. In het eerste deel van het project is, op basis van interviews met key opinion leaders van binnen en buiten de organisatie, een uitgebreide SWOT-analyse gemaakt. Zo spraken we bijvoorbeeld met zorgmedewerkers, behandelaren, de cliëntenraad, management en verwijzers, waarbij vragen als ‘Welke behoeften hebben cliënten nu?’, ‘Hoe ontwikkelt hun zorg- en welzijnsvraag zich in de toekomst?’ en ‘Wat beïnvloedt de verschillende doelgroepen die bij ons in zorg zijn?’ aan bod kwamen.

Patient journeys

Voor enkele bijzondere doelgroepen brachten we de patient journey nauwgezet in kaart. Zo werd duidelijk wie welke zorg wanneer levert en wat de rol is van de organisatie, mantelzorgers, huisarts, medisch specialist, etc. Vervolgens analyseerden we welke veranderingen we de komende jaren verwachten. Hoe ontwikkelt de cliëntbehoefte zich, welke innovaties komen eraan en wat gaat er veranderen in financiering en wet- en regelgeving? Beantwoording ervan bracht ons bij de patient journeys van de toekomst, waarop we in samenspraak met de klant bij elke levensfase een passend zorgaanbod bedachten.

Meerjarenstrategie

De patient journeys van de toekomst vormden de basis voor de verschillende toekomstscenario’s; deel twee van het project. Hierin verkenden we de impact van verwachte ontwikkelingen en mogelijke portfoliokeuzes in meerdere toekomstscenario’s. Daarmee konden we het management en bestuur helpen met het maken van strategische keuzes, die we uiteindelijk verwoordden in een nieuwe meerjarenstrategie.

Thijs Houtappels

De ervaring van Thijs Houtappels

bestuurder Atlant

We hebben nu drie keer met Gupta gewerkt en ik was drie keer tevreden.”

Fact finding is met recht een basiskwaliteit van Gupta. Niets wordt zomaar voor waar aangenomen. Belangrijk, want op die feiten wordt het advies gebouwd. En dan zodanig dat alle kennis van onze organisatie en alle opgehaalde informatie - of het nou intern, extern of bij stakeholders is – op een volstrekt logische manier met elkaar wordt verbonden en op heldere, kordate manier gepresenteerd wordt. Zo werd voor ons per doelgroep inzichtelijk welke toekomstscenario’s mogelijk waren. Vanuit zo’n overzichtelijk vertrekpunt is het eenvoudig om de juiste richting voor je organisatie te bepalen. We hebben nu drie keer met Gupta gewerkt en ik was drie keer tevreden. Elke keer blijkt hun aanpak succesvol: de juiste vragen stellen, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens tot de bodem uitzoeken en daarmee vanuit een helicopter view verbanden leggen en die heel concreet presenteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij een organisatie met flinke ambitie kunnen blijven zijn en het ook nog waarmaken. Nu en in de toekomst!”

Img Lissy Van De Laar

De ervaring van Lissy van de Laar

Inspirerend om te merken hoeveel informatie je kunt verzamelen.”

"Ik vond het inspirerend om te merken hoeveel informatie je kunt verzamelen door op een gestructureerde manier alle stakeholders binnen en buiten een organisatie te bevragen. Er was zoveel kennis over de verschillende doelgroepen aanwezig bij de diverse betrokkenen. Ieder kon vanuit zijn of haar expertise enkele puzzelstukjes toevoegen, die samen een compleet toekomstbeeld schetsten. In de scenario-analyse konden we het management en bestuur uitdagen om groot te denken en zo de impact van verstrekkende keuzes in zorgaanbod en behandelvormen te doorleven. Zo konden ze goed geïnformeerd tot weloverwogen keuzes komen."

meer over Lissy