Fusie topklinisch ziekenhuis met regionaal ziekenhuis

Als een topklinisch en regionaal ziekenhuis een mogelijke meerwaarde zien in een verregaande samenwerking of fusie, besluiten ze Gupta te benaderen voordat er verdere stappen in het proces gezet worden.  • Zorgaanbieders
  • Fusie en overnames

Wat is precies – in meerdere mogelijke scenario’s – die medische en financiële meerwaarde? En wat is de andere kant van de medaille? Gupta hielp deze fundamentele vragen te beantwoorden.

Kansrijk scenario

Gupta heeft samen met een compacte werkgroep van medisch specialisten uit beide ziekenhuizen een aantal scenario’s voor samenwerking geformuleerd. Deze liepen uiteen van geen samenwerking tot verregaande concentratie van zorg. Vervolgens hebben we deze scenario’s zo concreet mogelijk uitgewerkt, inclusief een kwantitatieve analyse van welke zorg waar geboden zou worden en de gevolgen voor capaciteitsbeslag. Deze scenario’s heeft de werkgroep gescoord op heldere medische en financiële criteria. De meest kansrijke scenario’s zijn in diverse consultaties van interne en externe belanghebbenden verder uitgewerkt en gespecificeerd, waarna uiteindelijk is gekozen voor één van de scenario’s.

Een goede voorbereiding…

De kracht van de gekozen werkwijze is dat het ziekenhuis voorafgaand aan de fusie diepgaand heeft stilgestaan bij keuzes in verdeling van zorg, profilering van locaties en wijze van integratie. Door medische inhoud en financiën bij elkaar te brengen, kwam men in een zorgvuldig proces tot een keuze gebaseerd op feiten. En ondanks dat dit een intensief en tijdrovend proces was, heeft dit zich terugverdiend in de integratie, die ondanks de complexiteit succesvol is verlopen.

Thijs De Kruif

De ervaring van Thijs de Kruif

Tijdens dit traject heb ik inzicht gekregen in de verschillende belangen binnen een ziekenhuis en het opzetten van een succesvol verandertraject.”

“De diepgaande voorbereiding van deze ziekenhuisfusie was leerzaam. Niet alleen voor beide ziekenhuizen, maar ook voor mijzelf. Tijdens dit traject heb ik inzicht gekregen in de verschillende belangen binnen een ziekenhuis en het opzetten van een succesvol verandertraject. Wij hebben intensief samengewerkt met alle partijen die door de fusie zouden worden beïnvloed: van gynaecologen die hun maatschappen moesten fuseren tot banken die de benodigde investeringen financierden. Deze samenwerkingen hebben mij geleerd dat de doelen van betrokken partijen vaak gelijk zijn, maar de aandachtspunten verschillen. Zo willen gynaecologen en banken beiden goede zorg in de regio, maar benadrukken gynaecologen liever kwalitatief goede en toegankelijke zorg, terwijl banken liever een gefundeerde business case zien. Maar bovenal staat de les dat een zorgvuldige voorbereiding, hoe veel energie die soms ook kost, tot betere resultaten leidt. Een doordacht veranderplan, met draagvlak vanuit de organisatie, is de sleutel naar een goede verandering. De voorbereiding van deze fusie beschouw ik daarom als een succesvol raamwerk voor verandertrajecten."