Een nieuwe koers voor Zorgpartners

Zorgpartners wil een heldere koers uitstippelen voor de komende vijf jaar, gebaseerd op een objectieve ‘foto’ van de zorg in het eigen werkgebied en de visie van belanghebbenden op de organisatie.  • Zorgaanbieders
  • Strategie

Hoe is het huidige zorgaanbod versus dat van andere aanbieders, wat is de toekomstige ontwikkeling van de zorgvraag in de regio en wat zijn relevante maatschappelijke trends? Deze vragen werden beantwoord in Gupta’s zorgvuldige analyse. Ook brachten we, op basis van een groot aantal interviews, de visie van belanghebbenden in beeld. Dit alles beschreven we in een uitgebreid strategiedocument.

Draagvlak

Het strategiedocument is in twee werksessies met het gehele management besproken en samen met hen vertaald naar de meest relevante strategische thema’s. Die thema’s volgden uit de inzichten in positie en trends, maar uiteraard ook uit de ambitie van de organisatie en ideeën over waar er voor cliënten nog meer waarde kan worden toegevoegd. Door het gezamenlijke proces is er draagvlak gecreëerd voor de gemaakte keuzes en is de visie vol enthousiasme concreet gemaakt en in de praktijk gebracht.

Img Ankie Kerstens

De ervaring van Ankie Kerstens

Het was leuk om te zien hoe open de klanten zijn en hoeveel waardevolle feedback zij hebben.”

"Tijdens dit project heb ik ervaren hoe ontzettend interessant de uitdagingen zijn waar de ouderenzorg mee kampt: terwijl de groep zorgbehoevenden, als gevolg van de vergrijzing, steeds groter wordt, neemt de groep die deze zorg kan leveren af. Hoe moet de sector dit oplossen in een tijd van druk op budgetten en ouderen die liever kiezen voor kleinschaligheid dan grotere verpleeghuizen? Met onze scenario-analyses hebben we een realistische doorkijk voor de toekomst kunnen geven. Dit hielp de mensen van Zorgpartners te voorzien wat er de komende twintig jaar op hen af gaat komen. Het bijzondere is dat we niet alleen de Raad van Bestuur, maar de directeuren van alle locaties hebben mee kunnen nemen door deze inzichten. Hierdoor ontstond het gevoel van een gezamenlijke uitdaging. Naast deze data-analyses vond ik het heel bijzonder om met zoveel samenwerkingspartners van Zorgpartners te mogen spreken. Het was leuk om te zien hoe open de klanten zijn en hoeveel waardevolle feedback zij hebben. Al met al kijkt Zorgpartners volgens mij terug op een professionele en prettige samenwerking, waarin we zowel vanuit kwantitatieve als kwalitatieve hoek in korte tijd waardevolle inzichten hebben kunnen generen. De geboden adviezen zijn meegenomen in het vaststellen van de meerjarenstrategie, wat een bevestiging is dat ons advies goed geland is binnen de organisatie."

meer over Ankie